17
مه

طراحی اتاق با ساختاری معمولی و بدون ملاحظات آكوستيكی

طراحی اتاق با ساختاری معمولی و بدون ملاحظات آكوستيكی
جذب صدا
كيفيت هاي جذب مصالح به ضخامت، چگالي، تخلخل و مقاومت در برابر جريان هوا بستگي دارند. مصالح اليافي امكان عبور هوا را با دريافت انرژي صوتي فراهم كرده و از اين رو، اغلب در مصالح آكوستيكي همچون نيمه ها و روكش هاي الياف شيشه اي يا الياف معدني استفاده مي شوند. در اتاقي با ساختاري معمولي و بدون ملاحظات آكوستيكي، امواج صوتي به سطوح ديوار، سقف و كف برخورد كرده و سپس بخش كوچكي از آن به فضاهاي مجاور انتقال مي يابد. اين سطوح، بخش كوچكي از صدا را جذب كرده و بخش بيشتري از آن را به اتاق منعكس مي كنند.
مصالح جذبي مي توانند برخي از انرژي صوتي منتشر شده را پراكنده سازند و سهم صداي انتقالي را كاهش دهند. اين عمل تا حدودي در فضاهايي با منابع نويزي پراكنده همچون اداره ها، مدارس و رستوران ها مؤثر است.
كاهش پژواك از سقف معمولاً مؤثرترين روش در كنترل صداي اتاق محسوب مي شود. موزائيك هاي آكوستيك سقفي، جاذب هاي مناسب صدا هستند. آنها صدا را هنگامي كه بر روي يك سيستم سقفي كاذب متصل هستند در مقايسه با اتصال مستقيم به يك سطح، بسيار بهتر جذب مي كنند. پانل هاي سقف فلزي مشبك با پوشش آكوستيكي و پانل هاي سقف آكوستيكي از الياف چوبي چسبي ساخته شده اند كه براي كنترل نويز نيز كاربرد دارند.

همچنين استفاده از چنين ديوارها و كف هايي در كنترل صدا نيز مؤثر است. پانل هاي ديوار آكوستيكي معمولاً داراي پوشش هايي با رده الياف ضد آتش هستند.
فرش تنها وسيله تكميلي كف محسوب مي شود كه صدا را جذب كرده و مي تواند صداي پا و صداهاي ناشي از حركت مبلمان را كاهش دهد كه در اين صورت، انتقال نويز به بخش پائيني فضا كاهش مي يابد.

ميانگين جذب صوت (SAA)، ميانگين ضرايب جذب صوت در دامنه اي از فركانس ها است. سازندگان، نسبت هاي ميانگين جذب صوت را براي محصولات آكوستيكي رديف كرده اند. برخي از اين محصولات از ضريب كاهش نويز (NRC) قديمي ترين استفاده مي كنند كه مشابه نسبت هاي رديف نام برده است.

صدا در محيط هاي اداري
طراحان داخلي اغلب در طراحي فضاي محيط هاي اداري با نياز به استقلال صوتي روبه رو مي شوند. تركيب سقف و ديوار با آرايش دقيق مبلمان به پخش نشدن صدا در فضا كمك مي كند.
ايستگاه هاي كاري يا اتاقك هاي اداري معمولاً فاقد تيغه هاي بلند بوده و وجود نويز در اين فضاها مشكل ايجاد مي كند. در طراحي اين اتاقك ها اغلب از مصالح آكوستيكي براي جذب برخي از صداها استفاده مي شود اما صدا معمولاً از فضاي باز اتاقك ها و يا بخش هاي بالايي ديوارهاي كوتاه عبور مي كند. تعيين موقعيت دقيق ايستگاه هاي كاري از ورود برخي از اين صداها جلوگيري مي كند.
بخش قابل توجهي از صداها در محيط هاي اداري از طريق سقف منعكس مي شوند. طراحي سقف كاذب با بست آكوستيكي در جذب صداهاي ناخواسته مؤثر است. در فضايي كه طراحي سقفي باز مطلوب به نظر مي رسد، بهره گيري از ابرها يا سايبان هاي آكوستيكي در سراسر فضاي نويزدار به كنترل سطوح صوت كمك مي كند.
آزار ناشي از شنيدن صحبت در فضاي بالايي به قابل فهم بودن آن بستگي دارد. سيستم هاي الكتريكي ماسكه كردن صدا مي توانند به كاهش فهم صحبت در فضاي بالايي كمك كند.
ضعيف
متوسط
مطلوب
سقف هاي كاذب معلق مي توانند صداهاي ناخواسته را جذب كنند.
طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی    طراحی داخلی تالار     دکوراسیون داخلی رستوران    دکوراسیون داخلی صرافی    طراحی داخلی طلا فروشی