16
مه

طراحی مطب و ماندافزارهای نيمه توكار

ماندافزارهاي نيمه توكار
يك ماندافزار نورپردازي شامل يك يا چند لامپ الكتريكي با همه بخش هاي لازم و سيم كشي براي پشتيباني، تعيين موقعيت و حفاظت از لامپ ها است كه آنها را به منبع قدرت وصل كرده و نور را منتشر مي سازد.
ماندافزارهاي نورپردزاي به طور مستقيم يا غيرمستقيم روشنايي توليد مي كنند. فرم انتشار نور به طراحي ماندافزار و نيز مكان قرارگيري و جهت گيري آن در فضا بستگي دارد. برخي منابع نوري به عنوان نقاط موضعي تزئيني كاربرد دارد. برخي ديگر نيز نور لازم را زماني تأمين مي كنند كه ماندافزارها به صورت نامرئي طراحي شده اند.

سپرهايي همچون كركره ها يا جعبه هاي تخم مرغي شكل به نور جهت داده و از ديده شدن مستقيم منبع نور جلوگيري مي كنند.

نمونه اي از ماندافزارهاي نورپردازي مستقيم و غيرمستقيم

محفظه ماندافزار نوري ممكن است به سقف ها يا ديوار متصل شود:

ماندافزارهاي روكار
ماندافزارهاي توكار در بخش بالايي سقف پنهان مي شوند و نور را از طريق روزنه اي در سطح سقف منتشر مي سازند. آنها سطح سقف را هموار نگه مي دارند. ماندافزارهاي نورپردازي توكار خيلي محافظه كارانه مسيرهاي پيماشي در فضايي بزرگ روشن كرده و يا سطح نوري افزايش يافته اي را در فضايي معين ايجاد مي كنند. هنگامي كه ماندافزارها يكسره در فضا استفاده مي شوند، مي توانند طرحي يكنواخت با روشنايي مات روي سقف خلق كنند. چراغ هاي فروتاب در آرايشي چندگانه براي توليد نور محيطي در فضايي بزرگ كاربرد داشته و يا در سطح كف يا سطح كار، به طور موضعي مي تابند. لامپ ها و لوازم اضافي براي چراغ هاي فروتاب در انواع مختلف موجود بوده و به طراح امكان بهره گيري از دامنه وسيع اثرات خود را مي دهند. برخي ماندافزارهاي توكار در زمان خاموشي همچون سوراخ هايي سياه رنگ در سقفي با رنگ روشن به نظر مي رسند. چراغ هايي فروتابي كه بسيار نزديك به ديوار قرار مي گيرند، طرح دالبري غيرجذابي خلق مي كنند. ديوارتابي ها براي روشنايي يك سطح عمودي مات به طور يكنواخت طراحي مي شوند. ديوارتابي هاي مجزا بايد در يك سوم ارتفاع ديوار و در فاصله معيني از يكديگر قرار گيرند.

ماندافزارهاي نورپردازي ممكن است در سقف يا ديوار به صورت توكار استفاده شوند.

ديوارتابي سپردار

ماندافزارهاي نورپردازي توكار اغلب بخشي از سيستم سقف كاذب را به خود اختصاص مي دهند.
ماندافزارهاي نيمه توكار
بخشي از محفظه هاي برخي ماندافزارهاي نوري اندكي در ساختار سقف يا ديوار به صورت نيمه توكار جاي گرفته و بخش ديگر محفظه، بازتاب گرها و لنزهاي آنها در خارج از سقف يا سطح ديوار قرار مي گيرند.

ماندافزارهايي كه نور را از بالا به پائين مي تابانند، مي توانند سبب نورزدگي روي صفحات كامپيوتر شوند. اين حالت به ويژه زماني كه لامپ ها نمايان بوده و يا ماندافزار مورد نظر بخشي روشن در زمينه تيره تر سقف خلق كند، بيشتر مشهود است. اين مشكل در نمايشگرهاي با كيفيت و باريك امروزي كه به راحتي خود را با نورزدگي تنظيم مي كنند، كمتر ديده مي شود.

پخش كننده هاي نوري، چندين حفاظ تهيه مي كنند در حالي كه ماندافزارهاي آويزان سبب انتشار نور روي سقف و فيلتر كردن رو به پائين آن مي شوند. اين اقدام در كاهش ميزان نورزدگي مؤثر است.

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی    طراحی داخلی تالار     دکوراسیون داخلی رستوران    دکوراسیون داخلی صرافی    طراحی داخلی طلا فروشی