10
مه

نحوه قرار گیری ماندافزارهای بهداشتی در طراحی داخلی

ماندافزارهاي بهداشتي
اغلب مكان ها در جهان فاقد منابع آب تازه هستند و حفاظت از اين منبع محدود، بخش مهمي از طراحي پايدار محسوب مي شود. آئين نامه هاي ساختماني، كاربرد ماندافزارهاي مؤثر آبي و شيرها را با هدف حفظ منابع آبي تعيين كرده اند.
ماندافزارهاي بهداشتي، آب را از سيستم رفت دريافت كرده و فاضلاب مايع را به داخل سيستم فاضلاب بهداشتي تخليه مي كنند. اين دو سيستم به منظور جلوگيري از آلوده شدن به صورت مجزا از يكديگر طراحي مي شوند. فاصله هوايي ميان دهانه يك شير آب و طراز سريزي يك ظرف از مصرف با آلوده شدن آبي كه وارد لوله انشعاب مي شود، جلوگيري مي كند.
شيرهاي قطع كننده به آب رسان امكان بسته شدن براي تعمير را مي دهند.
دسترسي به شيرهاي قطع كننده بايد در هر ساختار داخلي مكان پذير باشد.
يك شتر گلو، بخش Uشكل يا Sشكل لوله فاضلاب رو ماندافزار بهداشتي است كه در آن آب مي ماند و همچون بوبندي عمل مي كند كه مانع از خروج گاز فاضلاب بدون اثرگذاري بر جريان آب يا فاضلاب درون لوله مي شود.

ماندافزارهاي بهداشتي
توالت يا مستراح متشكل از يك كاسه سراميكي با نشستگاهي جداشدني و لولايي، درپوش و وسيله اي آب رسان است. تأسيسات توالت تجاري نيازمند لوله هاي انشعاب بزرگتري به همراه شيرهايي است كه وقتي با فشار مستقيم آب به كار مي افتند، مقدار ثابتي از آب را به سوي ماندافزارها جاري مي سازند. مستراح ها داراي شترگلوهاي بزرگي براي سيفون كردن سريع در طول فرآيند ريختن آب با فشار و پُر شدن با آب تازه براي حفظ بويتر هستند. همچنين يك مستراح بايد داراي هواكش فاضلاب براي جلوگيري از سيفون كردن تصادفي باشد. در آئين نامه ساختماني ايالات متحده، مقدار آب مصرفي در هر سيفون به 6/1گالن يا 6ليتر محدود شده است. توالت هاي با ضريب بهره بالا (HETS) و توالت هاي با فشار بالا براي كاركرد بهتر هنگامي كه فشار آب پائين است، طراحي شده اند. توالت دو سيفونه امكان انتخاب ميزان آب كمتر يا بيشتر را براي كاربران فراهم كرده است. توالت ممكن است كاسه اي گرد يا كشيده داشته باشد. كاربرد توالت كشيده براي دسترسي به ماندافزارهاي توالت ضروري است. همچنين توالت ها ممكن است زميني يا به صورت نصب شده به ديوار باشند. ارتفاع نشستگاه يك توالت عمومي توسط ADA تعيين شده است.

توالت هاي سرپايي در انواع ديواري يا طرح صندلي وجود دارند. طرح صندلي آنها براي پسران جوان و مردان معمولي كه از صندلي چرخ دار استفاده مي كنند، مناسب و راحت تر است. توالت هاي سرپايي بي آب در ذخيره آب با استفاده از يك لايه بهداشتي مايع نقش دارند كه اين لايه امكان عبور ادرار را با عملكردي همچون مانعي براي گازهاي فاضلاب رو فراهم مي كند.

انتهاي صندلي توالت قابل دسترسي
بيده، ماندافزاري شبيه لگن دستشويي بوده كه براي شستشوي اَسافل به اندازه كافي پهن و كم ارتفاع طراحي شده است. خودشوي (واش لِت) نوع ديگري توالت بوده كه از نظر كاركرد تقريباً مشابه با بيده است.
آيئن نامه هاي دسترسي، طرح صندلي ها و اتاق هاي توالت را همراه با جزئيات شرح داده و اصولي را براي دستگير ه هاي حمام و حداقل ابعاد دسترسي، شعاع گردشي و فضاهاي آزاد كف در ماندافزارهاي توالت تعيين كرده اند.

اتاق توالت قابل دسترسي

ماندافزارهاي بهداشتي
ماندافزارهاي بهداشتي ممكن است ساخته شده از مصالح زير باشند:
مستراح ها، توالت هاي سرپايي بيده ها:
چيني شيشه اي
سينك هاي دستشويي و تأسيساتي: مصالح سخت و صافي همچون چيني شيشه اي، مصالح سطحي بر پايه رزين، چدن لعابي، فولاد لعابي
زيردوشي: موزائيك مرمري، فولاد لعابي، الياف شيشه، پلاستيك آكريليكچ
محفظه دوش: فولاد لعابي، فولاد ضدزنگ، سراميك، الياف شيشه، آكريليك، شيشه.
وان ها: آكريليك، الياف شيشه، چدن لعابي، مرمر ريختگي

سينك هاي آشپزخانه: چدن لعابي، فولاد لعابي، فولاد ضدزنگ

 

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی    طراحی داخلی تالار     دکوراسیون داخلی رستوران    دکوراسیون داخلی صرافی    طراحی داخلی طلا فروشی