06
مه

سيستم های محيطی داخلی از عناصر اصلی هر ساختمان

سيستم های محيطی داخلی از عناصر اصلی هر ساختمان
شومينه ها
شومينه بايد به گونه اي طراحي شود كه براي سوختن صحيح، ثابت نگه داشتن ميزان سوخت و به طور مؤثر خارج كردن دود، هوا را به درون خود بكشد. از اين رو، تناسبات شومينه و آرايش اجزاء آن تحت تأثير قوانين طبيعت و آئين نامه ساختماني محلي تعيين مي شود.

جلو باز
جلو و كنار باز
انواع شومينه جلو و پشت باز

براي مشاهده پلان، برش عرضي و نماي ترسيمات شومينه به صفحه بعد مراجعه كرده و موقعيت ابعادي شومينه را در اين جدول مشاهده و بررسي كنيد.

بخاري هاي چوب سوز
شومينه هاي پيش ساخته و بخاري هاي چوب سوز بايد براي دارا بودن شرايط سوختي و پخش مجاز گرما از سوي سازمان حفاظت محيط زيست (EPA) مجوز داشته باشند.
بخاري هاي چوب سوز بايد در فاصله اي ايمن از سطوح سوزا قرار گرفته و در ساخت بخش زيرين و اطراف آنها از مصالح نسوز استفاده شود.
موقعيت قرارگيري بخاري بر آرايش مبلمان و مسيرهاي پيمايشي با ايجاد بخش هايي با چشم اندازي از بخاري و دريافت بيشترين گرما اثرگذار است.
سيستم هاي محيطي داخلي

سيستم هاي محيطي داخلي از عناصر اصلي هر ساختمان محسوب مي شوند. آنها شرايط حرارتي، بصري، صوتي و بهداشتي مورد نياز براي آسايش و راحتي ساكنان ساختمان را فراهم مي كنند. اين سيستم ها براي كاربري مناسب بايد به خوبي طراحي و كار گذاشته شوند، همين طور هماهنگ با سيستم سازه اي ساختمان باشند. اين اقدام نيازمند دانش و تخصص مهندسان و معماران است. همچنين، طراحي داخلي بايد از وجود اين سيستم ها و نحوه اثرگذاري آنها بر محيط داخلي آگاه باشد.
سيستم هاي محيطي داخلي از مقادير مهم انرژي استفاده مي كنند. در ايالات متحده اغلب اين ميزان انرژي (همچون انرژي برق) از زغال سنگ و گاز طبيعي به همراه نفت، انرژي هسته اي و منابع بادوام ديگر گرفته مي شود. تجهيزات حرارتي، تهويه مطبوع و كنترل هوا (HVAC) از انرژي براي حفظ آسايش حرارتي استفاده مي كنند. طرح هاي ضعيف و نامناسب سبب خروج هواي گرم و خنك ساختمان به خارج مي شوند. آب گرم براي حمام، شستشوي ظروف و لباس ها كاربرد دارد و در نهايت به سوي فاضلاب رو سرازير مي شود. ما اغلب فراموش مي كنيم كه دستگاه هاي برقي را در زمان هايي كه استفاده نمي شود، قطع كنيم تا از افزايش مصرف انرژي ساختمان جلوگيري شود. كاهش اتلاف انرژي، عاملي مهم در طراحي پايدار به شمار مي آيد.

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی    طراحی داخلی تالار     دکوراسیون داخلی رستوران    دکوراسیون داخلی صرافی    طراحی داخلی طلا فروشی