16
آوریل

نکات ظریف در دکوراسیون داخلی دندانپزشکی

برخی از نکات ظریف در طراحی مطب دندانپزشکی وجود دارد که با بیشتر اهمیت دادن به آن ها می توانید به شرکت دکوراسیون داخلی خود کمک کنید که در اینجا به یکی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

شرکت دکوراسیون داخلی

پرده با والان مهره دوزي

تزئين دكمه ها، ريشه و حاشيه ميله اي در اين والان سه گوش (به شكل شال سه گوش) خودنمايي مي كنند. اگر دكمه ها را روي درزهاي پارچه بدوزيد بسيار سنگين مي شود. براي اين پرده از پارچه هاي طرح دار زيباي بچه گانه استفاده كنيد و لبه والان را با ريشه تزئين كنيد.
لوازم مورد نياز:
نكته: لوازم موجود در اين ليست براي يك عدد والان مي¬باشد.
* پارچه  براي والان جلو * پارچه مخالف براي روكش كردن قيطان * پارچه آستر براي پشت والان * قيطان كتاني * ريشه * تخته نصب كننده 1/5 × 5/2 سانتي متر * 2 عدد پايه L مانند كوچك * دكمه هاي تزئيني * كاغذ الگو * دستگاه منگنه زني

روش هاي تكنيكي * روش روكش كردن قيطان ها (صفحه 78 را ببينيد) * روش دوخت دكمه ها (صفحه 73 را ببينيد) * پاك دوزي درز و لبه ها (صفحه 79 را ببينيد)
آماده كردن 1- عرض داخلي پنجره را اندازه بگيريد.
2- ارتفاع مورد نياز والان را در طرفين كوتاه اندازه بگيريد.
3- ارتفاع مورد نياز والان را در مركز (بلندترين نقطه) اندازه بگيريد.
4- با استفاده از اندازه هاي گرفته شده الگوي خاتمه يافته والان را روي كاغذ الگو بكشيد.
5- حدود 1/5 سانتي متر اضافه درز در بالا و 2/1 سانتي متر اضافه درز به تمام لبه هاي ديگر اضافه كنيد.
6- با استفاده از كاغذ الگو يك تكه از پارچه و يك تكه از آستر بُرش دهيد.
7- تخته نصب كننده را حدود 2/1 سانتي متر از عرض نهايي والان بُرش دهيد.
8- طرفين و هر دو انتهاي تخته نصب كننده را با پارچه آستر روكش كنيد و آن را در جاي خود با منگنه محكم كنيد.
روش دوخت: مرحله1- به اندازه كافي براي پوشاندن لبه طرفين و پايين والان قيطان را با پارچه روكش كنيد. قسمت هاي پُر هر دو انتهاي ريشه را حدود 1/5 سانتي متر از هر انتهاي قيطان روكش شده برداريد.
مرحله2- قيطان روكش شده را از سمت روي پارچه در طرفين و پايين والان بدوزيد.
مرحله3- دكمه هاي تزئيني را از سمت روي پارچه به والان بدوزيد اگر لازم است حدود 1/5 سانتي متر از بالا را بدوزيد.
مرحله4- ريشه تزئيني را از سمت روي والان بدوزيد، قيطان روكش شده را بين پارچه و ريشه قرار دهيد.
مرحله5- طوريكه سمت روي پارچه روي هم قرار بگيرد، پارچه آستر را به پارچه در امتداد طرفين و لبه پايين بدوزيد. لبه بالا را باز بگذاريد سپس والان را به سمت رو برگردانيد.ب
مرحله6- دكمه ها را بطور نامنظم در انتهاي ريشه ها بدوزيد.
مرحله7- طوريكه لبه هاي بالا روي هم قرار بگيرد، لبه بالاي والان را زيگزاك بزنيد و در بالاي تخته نصب كننده منگنه كنيد، مرحله4 پرده دليجان صفحه3 را ببينيد.
مرحله8- والان را داخل قاب پنجره با استفاده از دو عدد پايه L مانند نصب كنيد.

 

 

طراحی داخلی تالار ، دکوراسیون داخلی رستوران ، دکوراسیون داخلی صرافی ، طراحی داخلی طلا فروشی